Portfolio

Neliels ieskats par paveiktiem projektiem

Konveijeru sistēma nestandarta paletēm

Ķēžu un ruļļu konveijeru sistēma nodrošina smagu palešu pārvietošanu un uzkrāšanu.

Produkta virziena maiņa ir realizēta ar 90 grādu transfermezglu - ruļļu un ķēžu konveijera kombinācija, kur ķēžu konveijers tiek pacelts ar pneimatisko spilvenu palīdzību.

Vienkārša, robusta un ilgmūžīga konstrukcija.

Konveijers sagatavju uzkrāšanai

Divu līmeņu konveijers nodrošina sagavju uzkrāšanu un padošanu pēc sistēmas pieprasījuma uz tālāko apstrādi.

Konveijera aprīkojums:
1. Apakšējais ruļļu konveijeris sagatavēm
2. Augšējais ruļļu konveijeris apstrādātām detaļām
3. Sagataves pozicionēšanas stacija
4. Sagatavju pozicionēšanas atdures
5. Stopperi ar pneimatisko piedziņu
6. Gaisa sagatavošanas un vārstu bloks

Lietotāja ieguvumi:
* Samazināts operātora laiks - konveijeris ļauj vienā reizē pielādēt un uzkrāt sagataves vairākām stundām.
* Samazināts dīkstāves laiks - Sagatavju buferis ļauj maksimizēt apstrādes centra noslodzi.
* Uzlabota drošība - operātors atrodas tālāk no apstrādes zonas.


Paletēšanas līnija RUF briķetēm

Līnija nodrošina pilnu briķešu paletēšanas ciklu ar ātrumu līdz 12T/h jeb līdz 10 cikliem minūtē.

Līnija sastāv no sekojošiem posmiem:
1. Produkta iepakojumu padeve un grupēšana pa 2
2. Palešu magazīna 15 paletēm un automātiskā palešu padošana uz paletēšanas staciju
3. Paletēšanas robots ABB IRB 460, kas aprīkots ar speciālu satvērēju
4. Palešu padeve uz automātisko palešu aptinēju
5. Gatavo palešu buferis

Lietotāja ieguvumi:
* Produkta paletēšana automātiskajā režīmā ar ātrumu līdz 12T/h bez dīkstāvēm
* Visu līniju apkalpo tikai viens operātors, kas ir pilnīgi atbrīvots no fiziska darba
* Tukšās paletes jāpadod ar autoiekrāvēju reizi stundā (pie maksimālā ātruma)
* Pilnās paletes jāsavāc ar autoiekrāvēju divas reizes stundā (pie maksimālā ātruma)


Ēveles padeve

Iekārtu komplekss zāģmateriāla padevei uz ēveli ar ātrumu līdz 60m/min - gals pie gala.

Iekārtu komplekss sastāv no:
1. Paku pieņemšanas transportieris - nodrošina drošu paku novietošanu. Viena paka vienmēr ir rezevē, gatava darbam. Transportieris aprīkots ar Pakas atduri un operātora tiltiņu.
2. Paku transportieris uz pacelšanas platformas - Nodrošina operatora darbu ērtā augstumā.
3. Dēļu šķērspadeves bufertransportieris - Nodrošina dēļu uzkrājumu nepārtrauktam padeves procesam.
4. Dēļu padošanas ierīce - aprīkota ar 4 ruļļiem ar elekrisko piedziņu un pneimatisko piespiešanu.

Paletēšanas līnija sagatavēm

Iekārtu komplekss padara paletēšanas procesu ātrāku, ērtāku, un efektīvāku.

Tukšo palešu magazīga un padeves sistēma spēj uzglabāt līdz 15 paletēm un pēc pieprasījuma padod uz paletēšanas staciju automātiskajā režīmā.

Lai arī paletēšanas process paliek manuāls, paletēšanas stacija ir aprīkota ar pacelšanas platformu, kas nodrošina operatora darbu ērtā pozā - tas veicina gan augstāku veiktspēju, gan veselīgāku darba vidi.

Pilno palešu konveijeru sistēma nodrošina palešu aizvadīšanu un pagaidu uzglabāšanu.

Ietaupot sekundes vairākās darbībās, tiek panākts ievērojams ekonomiskais efekts.

Šķeldas transports

Lentas un skrāpju transportiera kombinācija nodrošina stabilu materiāla izvadīšanu no ražošanas ceha uz pagaidu uzglabāšanas bunkuru ar ražību līdz 30m3/h.

Salīdzinot ar gaisa transportu, ši sistēma ir daudz klusāka un ievērojami saudzīgāka pret materiālu.

Skrāpju transportiers ir izveidots modulārs un ar maināmu materiāla slīdvirsmu, kas ļaus ekspluatēt sistēmu ilgus gadus.

Transportieris ir aprīkots ar automātisku ķēžu spriegošanas sistēmu.

Transportiera kopruss ir pilnībā noslēgts, ērtākai apkalpošanai ir paredzētas servisa lūkas.


Paletēšanas līnija maisiem

Sadarbībā ar SIA ABB 2021 gada pavasarī, Ventspilī tika uzstādīta jauna Robotizēta kokskaidu granulu maisu paletēšanas līnija ar kopēju līnijas ražību līdz 12 maisiem minūtē.

Jaunās iekārtas ļāva dubultot granulu ražošanas līnijas jaudu un vienlaicīgi samazināt paletēšanas iecirkņa operātoru skaitu līdz vienam.

Iekārtas nodrošina pilnu produktu paletēšanas ciklu automātikajā režīmā:
1. Tukšo palešu padošanu;
2. Maisu padošanu;
3. Palešu izveidi ar ABB robotu, kas aprīkots ar maisu satvērēju;
3. Pilno palešu aptīšanu ar plēvi;
4. Pilno palešu aizvadīšana un pagaidu uzglabāšana.

Zāģmateriāla padošana uz ēveli

Iekārtas ievērojami atvieglo ēveles operatora darbu. Pateicoties konveijerim, kas aprīkots ar hidropaclāju, cilvēks var strādāt sev ērtā augstumā neliecot muguru.

Uz buferkonveijera var novietot 2 dēļu pakas, kas atslogo arī autoiekrāvēja darbu

Šādā veidā, pasūtītājs ne tikai uzlabo darba apstākļus, bet arī paaugstina ražību un samazina dīkstāves laiku.

Paletēšanas līnija iepakojumiem

Sadarbībā ar SIA ABB tika uzstādītas iekārtas kūdras paku paletēšanai. Jaunās iekārtas atbrīvo cilvēku no nepieciešamības pildīt fiziski smagu darbu un paaugstina līnijas ražību.

Krāsns ielādes mehanizācija

Iekārta pirolīzes krāsns ielādei pāatrina ielādes/izlādes procesu un samazina krāsns dīkstāves laiku.

Operātoru darbs ir kļuvis drošs un cilvēcīgs - iekārta tiek darbināta ar pogu un sviru palīdzību, cilvēkam nav jāatrodas krāsns bīstamajā zonā!

Stikla padošanas pagrieziena galds

Stikla padošanas pagrieziena galds paredzēts stikla plātņu iepakojumu novietošanai ar iekrāvēju. Iekārtu komplekss ar industriālo robotu nodrošina automātisku produkta padošanu uz apstrādi.

Koka skaidu brikešu ielādes automatizācija

Koka skaidu briķešu ielādes automatizācija atbrīvo cilvēkus no fiziski smaga, monotona darba vienlaicīgi paaugstinot līnijas ražību un samazinot dīkstāves laiku.